www.giacnguyen.com

Tài liệu


Trang Tri Ân
(Comments)

THÔNG BÁO
Chương trình
Vấn Đáp Zoom Chủ Nhật
đã chấm dứt

Phật tử chúng con kính tri ân Sư Giác Nguyên đã ban cho chúng con chuỗi vấn đáp trong thời gian qua.

Cảm ơn cô Michelle Vo và nhóm Phật tử Mỹ đã tạo duyên lành thỉnh Sư giải được một số thắc mắc cơ bản cho bà con. Hy vọng, tuy không nhiều nhưng những gì cần biết bà con cũng đã tìm được chút định hướng cho con đường vạn dặm.

Ban tổ chức
Michelle Vo,
Hồ thị Vui,
Trương Như Mỹ

🙏🙏🙏

© giacnguyen.com